Podcasts

Projekt

Sielsia Storys. Ereignisse, Menschen, Geschichte

2023

tytul

tytul

tytul

Boże Ciało – dr Joanna Lusek

Dożynki – dr Joanna Lusek

Skubanie pierza – dr Joanna Lusek

Sprache – Dawid Smolorz

Volksliste – Dawid Smolorz

2022

Andrea Polański – Ökumenismus in Schlesien

Entdeutschung – D. Smolorz

Kształcenie – Prof. Joanna Rostropowicz

Traditionen in Schlesien – A. Polanski

Inna Szkoła – J. Lusek

Krzyżowa – M. Białokur

Nachkriegszeit – Prof. Joanna Rostropowicz

Pierwsze dni wojny – J. Lusek

Zwiastuny Wojny – J. Lusek

Góra Św. Anny – prof. Białokur