Wspomnienia z dzieciństwa

Praca dzieci i starszych w polu, praca na kombajnie, praca w oborze, młócenie zboża, mielenie mąki, przygotowywanie placków na blasze, pieczenie chleba,prasowanie słomy,hodowanie królików,tradycyjny ubiór śląski.

Opis

Wspomnienia z dzieciństwa

Świadek Historii| Osoba anonimowa (1936) Raszowski Las

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/awilk.mp3