Filmy instruktażowe

Nasze filmy

Filmy instruktażowe

Film: Archiwum Historii Mówionej

Film promujący działania projektu Archiwum Historii Mówionej. Bohaterami filmu są absolwenci projektu, świadkowie czasu oraz opiekun projektu. Produkcja: 2013

Jak zrealizować wywiad

Z filmu tego można się dowiedzieć jak zrealizować wywiad ze świadkiem czasu, jakie niezbędne akcesoria są potrzebne by wywiad mógł być profesjonalnie przygotowany.

Jak pytać by dobrze pytać?

Z materiału tego można się dowiedzieć jakiego typu pytania należy zadawać by uzyskać od świadka czasu jak najwięcej informacji. Dlaczego pytania zamknięte nie są preferowane

Montaż dźwięku

Z filmu tego, można otrzymać informację jak należy zmontować dźwięk by wcześniej nagrana relacja była w miarę możliwości „wyczyszczona” z wszystkich przerywników. Odpowiednie aplikacje posłużą w montowaniu dźwięku do wywiadu.

Jak zrealizować film Video

W materiale tym można się dowiedzieć jak nakręcić film Video ze spotkania ze świadkiem historii, jakie warunki techniczne trzeba spełnić aby film video mógł być profesjonalnie zrealizowany.

Montaż filmu

Z filmu tego uzyska się informację dotyczącą jak krok po kroku zmontować Video. Jakiego należy użyć darmowego i dostępnego dla wszystkich użytkowników programu do obróbki materiału Video.

Historia i TeraźniejszośćPobierz skrypt dziennikarski

Dziedzictwo Górnego Śląska [PPTX]

Historia Górnego Śląska [PPTX]

PUBLIKACJE AHM [DOC]

Wywiad jako źródło historyczne [PPTX]