Medioteka

Publikacje

Moja historia

Obecne wydanie „Mój Hajmat – moja ojczyzna” w ramach projektu Archiwum Historii Mówionej dotyczy bardzo osobistej historii Pana Gintera Pierończyk. Urodził się w 1944 roku w czasie II Wojny Światowej i opowiada o swojej konstelacji rodzinnej - niemieckiej i polskiej. Próbuje zrozumieć, dlaczego te części rodziny nie lubią się zbytnio wzajemnie. Jakie znaczenie ma narodowość? Czym różni się Górny Śląsk z polskimi korzeniami od Górnego Śląska z niemieckimi korzeniami? Pierończyk opowiada nie tylko o swojej rodzinie, ale także o życiu codziennym w Katowicach i latach 20 po plebiscycie.

Pobierz skrypt

Cena : 0 zł

|

Nieznana historia cmentarza żydowskiego oraz żydów w Dobrodzieniu

Obecne wydanie „Mój Hajmat - moja ojczyna” w ramach projektu Archiwum Historii Mówionej dotyczy życia Żydów z Dobrodzienia. Jessica Kotysz opowiada historię cmentarza żydowskiego w Dobrodzieniu. Jednocześnie historia ta jest dla niej bardzo osobista, ponieważ ostatnim grabarzem na tym cmentarzu był jej pradziadek. Od tego czasu cmentarz stał się coraz bardziej zapomniany. Czytelnicy mogą dowiedzieć się wiele o kulturze żydowskiej i jej zwyczajach, zwłaszcza, że dziś ślady po tamtejszych Żydach już są prawie nie widoczne.

Pobierz skrypt

Cena : 0 zł

|

Nasz czas ucieczki

Obecne wydanie „Mój Hajmat – moja ojczyzna” w ramach projektu Archiwum Historii Mówionej dotyczy ucieczki i wysiedlenia Niemców po 1945 roku. Nie tylko opisuje długą drogę do nowego domu, ze wszystkimi jego przeszkodami i rozczarowaniami. Pojawia się również pytanie, co rozumiemy pod pojęciem Heimat?. Ucieczka opisana jest dokładnie z wszystkimi wzlotami jak i upadkami, wiec jako czytelnik jest się w samym środku wydarzeń.

Pobierz skrypt

Cena : 0 zł

|

Moja ojczyzna

Obecne wydanie „Mój Hajmat – moja ojczyzna” w ramach projektu Archiwum Historii Mówionej dotyczy tematu Heimat. Co oznacza to pojęcie? Wiktoria Cader opowiada o swojej rodzinnej wiosce Bierna oraz o związanych z nią legendach i tradycjach. Opowiada o małych anegdotach z życia na wsi, które odchodzą w zapomnienie. Czytelnicy mogą zanurzyć się w tradycyjnym wiejskim życiu. W ten sposób miejscowość ta wraz z swoimi tradycjami i powiedzeniami nie zostanie zapomniana.

Pobierz skrypt

Cena : 0 zł

|

Koło Gospodyń „Popielów – Radziejów”

Obecne wydanie „Mój Heimat – moja ojczyzna” w ramach projektu Archiwum Historii Mówionej dotyczy Koła Gospodyń Popielów-Radziejów. Opowiada historię organizacji kobiecej, która została założona w 1945 roku. Lista osiągnięć koła kobiet w ostatnich latach do dnia dzisiejszego jest bardzo długa. Organizowanych jest wiele kursów z prac domowych, ale również odbywają się pielgrzymki czy wykłady. Koło jest do dnia dzisiejszego bardzo aktywne.

Pobierz skrypt

Cena : 0 zł

|

Sąsiedzi – O relacjach polsko-niemieckich na Śląsku, Warmii i Mazurach

Publikacja ta jest ósmym tomem serii wydawniczej w ramach Archiwum Historii Mówionej i stanowi zaproszenie oraz wprowadzenie do niezwykłego świata „historii mówionej”. Inspiracją do stworzenia tomu ósmego stały się dwie rocznice: 30 rocznica zjednoczenia Niemiec oraz rocznica powstania struktur Mniejszości Niemieckiej na Śląsku, Warmii i Mazurach. Przemiany polityczno-ekonomiczne ostatnich trzech dekad zdecydowały o ukształtowaniu się nowego ładu społecznego w Europie. Pragniemy podzielić się z Państwem wspomnieniami i doświadczeniami mieszkańców Śląska oraz Warmii i Mazur, którzy zechcieli nam opowiedzieć swoje historie.

Cena : 54 zł

|

Genealogia – Wstęp do szukania własnych „Korzeni”

Bardzo często bywa nazywana uzależnieniem, czasem hobby a najczęściej pasją. Mowa o genealogii. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach działań zaplanowanych w Projekcie „Archiwum Historii Mówionej” wydaliśmy dla pasjonatów skrypt dotyczący genealogii. Niniejsze opracowanie pomoże ciekawskim w sposób praktyczny przejść przez zawiłe szukanie własnych korzeni. Wyrażamy przekonanie, iż niniejsza publikacja/materiał stanie się inspiracją do wyruszenia w podróż do własnymi korzeniami.

Pobierz skrypt

Cena : 0 zł

|

VII tom Archiwum Historii Mówionej: Kiedy wybuchła wojna byliśmy dziećmi…

„Kiedy wybuchła woja byliśmy dziećmi” to już siódmy tom cyklu wydawniczego z serii Archiwum Historii Mówionej. Materiał ten powstaje dzięki angażowaniu się młodych ludzi, którzy interesują się historią lokalną i osób starszych – świadków historii, którzy gotowi są opowiedzieć swoje bardzo często nie łatwe i emocjonalne przeżycia. Inspiracją do przygotowania tego tomu stała się 75 rocznica zakończenia II Wojny Światowej. Publikacja zawiera dwadzieścia cztery relacje, które opiewają o wspomnienia i przeżycia mieszkańców Warmii i Mazur oraz Górnego Śląska. Są to bardzo poruszające i tragiczne historie pojedynczych osób, które na zawsze mogły odejść w niepamięć a dzięki tej publikacji udało się je uwiecznić. Publikacja polsko-niemiecka.

Cena : 40 zł

|

VI tom Archiwum Historii Mówionej: Kobiety o kobietach na Górnym Śląsku

„Kobiety o kobietach na Górnym Śląsku” to już szósty tom cyklu wydawniczego z serii Archiwum Historii Mówionej. Materiał ten powstaje dzięki angażowaniu się zarówno młodych ludzi, którzy interesują się historią lokalną i osób starszych – świadków historii, którzy gotowi są opowiedzieć swoje bardzo często emocjonalne przeżycia. Inspiracją do przygotowania tego tomu stała się 100. rocznica przyznania praw wyborczych (czynnych i biernych) kobietom w Polsce i w Niemczech. Publikacja zawiera dwadzieścia sześć relacji kobiet, które opiewają o pracy i życiu po wojnie oraz w latach 80. XX wieku. Zaproponowany wybór relacji stanowi próbę nakreślenia obrazu kobiet na Górnym Śląsku w perspektywie mijającego stulecia. Jest to niewątpliwie zbiór różnorodny pod względem tematycznym i przekrojowy z uwagi na cenzurę czasową, w ramach której kobiety opowiadają historie własne wpisujące się w wir wydarzeń ostatnich 100 lat. Publikacja polsko-niemiecka.

Cena : 40 zł

|

V tom Archiwum Historii Mówionej: LATA 80. i 90. NA GÓRNYM ŚLĄSKU

Publikacja przedstawia wspomnienia 25 osób, które dzięki zaangażowaniu się młodych ludzi i osób starszych –Świadków Czasu, wzbogaciły utrwaloną na piśmie historię Górnego Śląska. Okres, o którym traktuje niniejsza książka wciąż wydaje się wielu osobom wcale nie tak odległym czasem, dla innych, młodszych czytelników, to już zamierzchła historia. Ta wyjątkowa publikacja ukazuje czas niezwykle znaczących wydarzeń: mrocznego czasu stanu wojennego i schyłku komunizmu w Polsce, okres dążenia do wolności, głębokich przemian ustrojowych i gospodarczych i wejścia na drogę integracji ze światem zachodnim. Wraz z wolnością budziło się w tym okresie życie społeczne, skutkując powstawaniem coraz to nowych organizacji pozarządowych i ruchów obywatelskich; to również czas legalizacji działania mniejszości niemieckiej, powstania wielu organizacji zrzeszających Niemców w Polsce i rosnącej akceptacji dla tej mniejszości w społeczeństwie. Publikacja polsko-niemiecka.

Cena : 0 zł

|