Świadek Historii

Projektu

DWPN poszukuje Świadków Historii

Szukamy świadków historii – osób, które z racji wieku lub pełnionych funkcji czy zaangażowania społecznego uczestniczyły lub obserwowały ważne albo ciekawe wydarzenia.
Zależy nam na pozyskaniu relacji osób pamiętających lata przedwojenne – interesujące dla nas będą wszelkie informacje o tym okresie – od warunków życia, charakterystykę ówczesnych lokalnych instytucji, organizacji, przedsiębiorstw po atmosferę życia politycznego. Za niezwykle cenne uznamy też świadectwa osób pamiętających czas II wojny światowej, szczególnie trudny rok 1945.

Interesujące będą dla nas także wspomnienia z okresu powojennego – szukamy osób, które potrafiłyby interesująco i rzetelnie opowiedzieć o m.in. relacjach rodzimych
i napływowych mieszkańców regionu; ograniczeniach wynikających z tzw. polityki odniemczania (usuwanie śladów kultury niemieckiej, zakazy używania j. niemieckiego, przymusowe zmiany imion, nazwisk); charakterze kontaktów z krewnymi w Niemczech (kontrola listów i przesyłek, trudności z uzyskaniem zgody na wyjazd, wrażenia
z wzajemnych wizyt). Chętnie skontaktowalibyśmy się także z dawnymi mieszkańcami Śląska, którzy zdecydowali się na emigrację do Niemiec by ich zapytać o okoliczności i motywy wyjazdu, a także późniejsze ich kontakty z krewnymi i znajomymi w Polsce.

Jako szczególne ważne dla naszego projektu uznajemy pozyskanie relacji osób, które po 1945 r. aktywnie włączały się w działalność społeczną i organizacyjną, np. tworzyły miejscowe koła LZS, gospodyń wiejskich, OSP, TSKN. Chcemy dotrzeć do animatorów życia religijnego, osób odpowiedzialnych m.in. za organizację pielgrzymek, obchodów milenijnych w 1966 r. Cennymi respondentami byłyby osoby, które potrafią scharakteryzować realia życia na powojennym Śląsku, mają wiedzę na temat ważnych dla danych środowisk lokalnych wydarzeń (np. klęska żywiołowa, budowa obiektu użyteczności publicznej, wizyta ważnej postaci, organizacja imprezy kulturalnej). W każdej niemal miejscowości miały miejsce wydarzenia dla lokalnego środowiska istotne i chcielibyśmy je uchwycić. Wszędzie odnaleźć też można osoby, których przeżycia i doświadczenia są interesujące, a do tego ilustrują osobowy wkład jednostki w życie regionu.

Chcielibyśmy, zaprosić takiego „świadka czasu” aby ten podzielił się swoją historią oraz umożliwił nagranie relacji przez młodzież szkół średnich naszego regionu. Projekt „Archiwum Historii Mówionej” polega na zbieraniu relacji świadków mało dotąd znanych, a doświadczonych ważnym wydarzeniem historycznym i archiwizowaniu tych wydarzeń na stronie internetowej www.e-historie.pl.

Jeśli znasz osobę, która mogłaby się podzielić swoim doświadczeniem i opowiedzieć o ważnych wydarzeniach historycznych, prosimy o przesłanie nam wypełnionego formularza.