Wspomnienia z dzieciństwa podczas wybuchu II wojny światowej w Dziekaństwie

Świadek opowiada historię figury św. Anny Samotrzeciej, patronki kościoła w Chmielowicach. Jak doszło do powstania parafii, jak figurka św. Anny pochodząca z kościoła na Górze św. Anny, była ukrywana podczas II Wojny Światowej u sióstr zakonnych w Chmielowicach. W wieku czterech lat, świadek przeżył przejście frontu rosyjskiego przez miejscowość Dziekaństwo, oraz ucieczkę. Opis trudnych lat młodzieńczych, prześladowanie ze względu na pochodzenie oraz praca zawodowa jako architekt. Przewodnicząca Mniejszości Niemieckiej, koła DFK w Chmielowicach.

Opis

Wspomnienia z dzieciństwa podczas wybuchu II wojny światowej w Dziekaństwie

Świadek Historii| Hildegarda Lazik () Dziekanstwo

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2023/12/Hildegarda.mp3