W Szymiszowie podczas II wojny światowej

Członkostwo w Bund Deutscher Mädel, reakcje na wybuch II wojny światowej, naloty amerykańskie, okupacja radziecka – wysiedlenia ludności miejscowej – relacje ludności rodzimej z napływową – nostalgia za niemieckim środowiskiem kulturowym – reakcja na zmianę państwowośc.

Opis

W Szymiszowie podczas II wojny światowej

Świadek Historii| Elisabeth Schikora () Różniątów

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/02_Elisabeth_Schikora.mp3