W Grodzisku w 1945 roku

Ewakuacja przed frontem – wkroczenie Armii Czerwonej – braki żywności – szabrownictwo – wywózka do obozu – losy Górnoślązaków wywiezionych w głąb ZSRR

Opis

W Grodzisku w 1945 roku

Świadek Historii| Osoba anonimowa () Grodzisko

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/Anonim_grupa_Strzelce.mp3