W Chróścicach po wkroczeniu Armii Czerwonej

Okupacja radziecka – prace na rzecz ZSRR – relacje z czerwonoarmistami.

Opis

W Chróścicach po wkroczeniu Armii Czerwonej

Świadek Historii| Osoba anonimowa (1931) Chróścice

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/kubis_3.mp3