Rok 1945 w Biedrzychowicach

Zmiana pisowni nazwisk – okupacja sowiecka – działania frontowe i służba w wojsku – sowieckie rekwizycje na Śląsku – poszukiwanie broni.

Opis

Rok 1945 w Biedrzychowicach

Świadek Historii| Osoba anonimowa (1932) Biedrzychowice

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/brieger1.mp3