Represje wobec członków mniejszości polskiej

Likwidacja organizacji mniejszości polskiej po wybuchu wojny – dyskryminacja rodzin polskich w Niemczech przed wojną – losy robotników przymusowych z Polski – służba Ślązaków w Wehrmachcie.

Opis

Represje wobec członków mniejszości polskiej

Świadek Historii| Teodor Gorzołka () gmina Olesno

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/teodor_gorzalka.mp3