Przesiedlenia z wschodu. Dzieje rodziny Sienkiewicz

Świadek opowiada historię swoich rodziców, którzy zostali przesiedleni spod granicy Polsko-Ukraińskiej, do województwa opolskiego w latach 40.

Opis

Przesiedlenia z wschodu. Dzieje rodziny Sienkiewicz

Świadek Historii| Maria Sienkiewicz ()

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2024/01/Sienkiewicz.mp3