Powojenne wspomnienia – trudy i radości

Sytuacja narodowościowa na Górnym Śląsku w latach 30. XX w., wejście czerwonoarmistów do Błażejowic, edukacja po wojnie, nauka języka polskiego, służba wojskowa, donosy, wprowadzenie kontyngentów, paczki z Reichu, chadziaje – gospodarze ze Wschodu, wizyta Jana Pawła II na Górnym Śląsku.

Opis

Powojenne wspomnienia – trudy i radości

Świadek Historii| Osoba anonimowa (1938) Błażejowice Dolne

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/sspeich.mp3