Pamiętnik Matki

Ewakuacja przed Armią Czerwoną – walki frontowe w Dobrej.

Opis

Pamiętnik Matki

Świadek Historii| Manfred Dzumla (1943) Strzeleczki

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/tillizek_2.mp3