Okupacja radziecka w Głogówku i Rozkochowie

Opis

Okupacja radziecka w Głogówku i Rozkochowie

Świadek Historii| Cecylia Węsierska (1936) Głogówek

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/Cecylia-_Wesiewska.mp3