Okupacja radziecka i pobyt w obozie w Opolu

Okupacja radziecka – pobyt w obozie w Opolu.

Opis

Okupacja radziecka i pobyt w obozie w Opolu

Świadek Historii| Osoba anonimowa (1931) Kup

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/niesporek_1.mp3