Nasza wojenna tułaczka

Świadek relacjonuje o transporcie ze wschodu do Racławic Śląskich. Przymusowa wywózka do Donbasu. Świadek szczegółowo opowiada o transporcie, jak rozdysponowywano osoby do poszczególnych miejsc. Dawano łapówki by ludność mogła osiadać się na terenach żyźniejszych. Opowiada również o wspólnym zamieszkaniu rdzennej ludności wraz z przesiedleńcami ze wschodu.

Opis

Nasza wojenna tułaczka

Świadek Historii| Krystyna Wilisowska (1939) Racławice Śląskie

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2020/12/Nasza-wojenna-i-powojenna-tułaczk.mp3