Doświadczenia z okresu II wojny światowej – pomoc Żydom, życie codzienne i ewakuacja w styczniu 1945 r.

Pomoc Żydom z obozu k. Prądów – zbieranie jagód i grzybów – praca w gospodarstwie – nakaz ewakuacji przed Armią Czerwoną.

Opis

Doświadczenia z okresu II wojny światowej – pomoc Żydom, życie codzienne i ewakuacja w styczniu 1945 r.

Świadek Historii| Hubert Skrzipczyk (1934) Wawelno

https://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2010_hubert_skrzipczyk.mp3