Ostatnie spotkanie w roku 2019

Ostatnie w roku 2019 spotkanie ze świadkami czasu odbyło się w Domu Kultury w Ozimku. Spotkanie to poświęcone było Hucie Małapanew. Niegdyś w tym rejonie największy zakład pracy, zatrudniający blisko ponad 7000 osób. Temat, który spotkał się z dużym zainteresowaniem brzmiał następująco: „Huta Małapanew. W walce o przetrwanie. Od małej stabilizacji do wielkich przemian”. Spotkanie to zostało zrealizowane we współpracy z Stowarzyszeniem Dolina Małej Panwi. Świadkowie czasu, czyli Lech Radke – dyrektor ds. inwestycji w Hucie Małapanew w latach 1976 – 1989, Manfred Skolrz – mieszkaniec Krasiejowa, kierownik przygotowania produkcji i formiernii, szef wydziały odlewni „A” oraz Paul Gottscholl – mieszkaniec Krasiejowa, wieloletni pracownik Huty relacjonowali o przemianach jakie zachodziły w latach powojennych i czasach PRL. 


Paul Gottscholl jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy który odpowiedzialny był za tworzenie modeli w Hucie. Opowiadał o ówczesnym zapleczu technicznym posiadanym przez Hutę.


Pan Lech Radke jako dyrektor inwestycyjny opowiadał o rozbudowie zarówno Huty Małapanew jak i samego miasta Ozimek. Natomiast Pan Manfred Sklorz opowiadał o procesie produkcji oraz o przemianach jakie nastąpiły po roku 1989, kiedy to główny rynek zbytu materiałów stalowych został wstrzymany i jego skutkach mających wpływ na dalszy „rozwój” Huty.


Całe przedsięwzięcie moderowane było przez Tomasza Juros – Prezesa Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi.