Na ławce. Życie kulturalne w czasach powojennych.

Taki tytuł nosiło pierwsze w edycji jesiennej spotkanie ze świadkami czasu. Z racji tego, iż spotkanie opiewało o temat kulturalny zorganizowane zostało ono w partnerstwie w Opolu z Galerią Sztuki Współczesnej. Na Ławkę zaproszonych zostało 3 znakomitych gości, którzy opowiadali i wspominali o organizacji życie kulturalnego „na Ławce” ale także sposobach kulturalnego organizowania sobie czasu wolnego. Gośćmi spotkania byli:


Krystian Czech
– dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Kultury w Łubnianach. Organizator konkursu „Ze Śląskiem na ty”.


Prof. dr hab. Joanna Rostropowicz
– polska filolog klasyczna, nauczycielka akademicka Uniwersytetu Opolskiego.


Erika Świerc
– mieszkanka Biestrzynnika w gminie Ozimek, działaczka społeczna. Założycielka zespołu folklorystycznego „Dzióbki”.

 

Świadkowie opowiadali jak ważną funkcję w czasach powojennych pełniła Ławka. Była ona odpowiednikiem współczesnego Facebooka. To tam właśnie kształtowało się życie kulturalne mieszkańców wiosek. Oczywiście zasiadano na niej po wykonanej pracy. Świadkowie wspominali jak to w ich miejscowościach kreowane było życie kulturalne po wojnie.