Spotkanie ze świadkami czasu

24 czerwca, 2021 10:26 am Published by

W dniu 23.06.2021 odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie ze świadkami czasu. Tematem tego przedsięwzięcia był spis powszechny. Pytanie o tożsamość. Volkszählung. Identitätserklärung.

Jako świadkowie czasy wystąpili Pani Antonina Pacharzyna z Raciborza – Marklowic, która w roku 1960 jako studenta uczestniczyła w spisie powszechnym w Opolu. Pan Jan Lenort, działacz Mniejszości Niemieckiej oraz Pani Monika Bartel z Urzędu Statystycznego w Opolu. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Koźlu Rogach.

Moderatorem spotkania był dr Rudolf Urban – redaktor naczelny tygodnika „Wochenblatt”.

Spis powszechny odbywa się raz na dziesięć lat i jest obowiązkowy dla każdego z nas. To właśnie dzięki niemu dowiadujemy się jakie zmiany zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych naszego społeczeństwa.

Wyniki spisu posłużą do planowania działań w najważniejszych dla społeczeństwa obszarach, takich jak: rodzina, szkolnictwo, rynek pracy, mieszkania, emerytury i wiele innych.

Na spotkaniu również starano się odpowiedzieć na pytanie czy spis to deklaracja tożsamości. Czy udało się to? Zapraszam na profil Facebookowy Archiwum Historii Mówionej na relację z tego wydarzenia.