Medioteka

Publikacje

II tom Archiwum Historii Mówionej: II WOJNA ŚWIATOWA WE WSPOMNIENIACH MIESZKAŃCÓW GÓRNEGO ŚLĄSKA

„II Wojna Światowa we wspomnieniach mieszkańców Górnego Śląska” to drugi tom z serii wydawniczej ukazującej się w ramach projektu Archiwum Historii Mówionej. W tym zbiorze znajdziecie Państwo poruszające relacje mieszkańców Górnego Śląska obejmujące lata 1939- 1945. Autorami relacji są mieszkańcy Górnego Śląska – przedwojennej niemieckiej rejencji opolskiej oraz przynależnego do Polski województwa śląskiego, przesiedleńcy z Kresów Wschodnich oraz pozostałych obszarów Polski. Prezentowane materiały wspomnieniowe obejmują lata 1939–1945, koncentrują się na przebiegu II wojny światowej oraz pierwszych miesiącach po jej zakończeniu. Autorzy wspomnień dzielą się z nami własnymi przeżyciami i doświadczeniami, które nierzadko są traumatyczne i pełne emocji. Większość relacji ukazuje czas wojny z perspektywy ludzi młodych, jakimi wówczas byli, co przekłada się na charakter prezentowanych wiadomości. Świadkowie historii posługiwali się dogodnym dla siebie językiem, stąd część relacji została spisana po polsku, kilka po niemiecku, nie brakuje też wypowiedzi w gwarze śląskiej. Publikowane relacje zostały też wzbogacone o przypisy, w których czytelnik znajdzie wyjaśnienia wymienianych przez respondentów pojęć, zjawisk, nazw. Publikacja polsko-niemiecka.

Cena : 34 zł