Medioteka

Publikacje

Moja ojczyzna

Cena : 0 zł

|

Koło Gospodyń „Popielów – Radziejów”

Cena : 0 zł

|

Sąsiedzi – O relacjach polsko-niemieckich na Śląsku, Warmii i Mazurach

Publikacja ta jest ósmym tomem serii wydawniczej w ramach Archiwum Historii Mówionej i stanowi zaproszenie oraz wprowadzenie do niezwykłego świata „historii mówionej”. Inspiracją do stworzenia tomu ósmego stały się dwie rocznice: 30 rocznica zjednoczenia Niemiec oraz rocznica powstania struktur Mniejszości Niemieckiej na Śląsku, Warmii i Mazurach. Przemiany polityczno-ekonomiczne ostatnich trzech dekad zdecydowały o ukształtowaniu się nowego ładu społecznego w Europie. Pragniemy podzielić się z Państwem wspomnieniami i doświadczeniami mieszkańców Śląska oraz Warmii i Mazur, którzy zechcieli nam opowiedzieć swoje historie.

Cena : 54 zł

|

Genealogia – Wstęp do szukania własnych „Korzeni”

Bardzo często bywa nazywana uzależnieniem, czasem hobby a najczęściej pasją. Mowa o genealogii. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach działań zaplanowanych w Projekcie „Archiwum Historii Mówionej” wydaliśmy dla pasjonatów skrypt dotyczący genealogii. Niniejsze opracowanie pomoże ciekawskim w sposób praktyczny przejść przez zawiłe szukanie własnych korzeni. Wyrażamy przekonanie, iż niniejsza publikacja/materiał stanie się inspiracją do wyruszenia w podróż do własnymi korzeniami.

Pobierz skrypt

Cena : 0 zł

|

VII tom Archiwum Historii Mówionej: Kiedy wybuchła wojna byliśmy dziećmi…

„Kiedy wybuchła woja byliśmy dziećmi” to już siódmy tom cyklu wydawniczego z serii Archiwum Historii Mówionej. Materiał ten powstaje dzięki angażowaniu się młodych ludzi, którzy interesują się historią lokalną i osób starszych – świadków historii, którzy gotowi są opowiedzieć swoje bardzo często nie łatwe i emocjonalne przeżycia. Inspiracją do przygotowania tego tomu stała się 75 rocznica zakończenia II Wojny Światowej. Publikacja zawiera dwadzieścia cztery relacje, które opiewają o wspomnienia i przeżycia mieszkańców Warmii i Mazur oraz Górnego Śląska. Są to bardzo poruszające i tragiczne historie pojedynczych osób, które na zawsze mogły odejść w niepamięć a dzięki tej publikacji udało się je uwiecznić. Publikacja polsko-niemiecka.

Cena : 40 zł

|

VI tom Archiwum Historii Mówionej: Kobiety o kobietach na Górnym Śląsku

„Kobiety o kobietach na Górnym Śląsku” to już szósty tom cyklu wydawniczego z serii Archiwum Historii Mówionej. Materiał ten powstaje dzięki angażowaniu się zarówno młodych ludzi, którzy interesują się historią lokalną i osób starszych – świadków historii, którzy gotowi są opowiedzieć swoje bardzo często emocjonalne przeżycia. Inspiracją do przygotowania tego tomu stała się 100. rocznica przyznania praw wyborczych (czynnych i biernych) kobietom w Polsce i w Niemczech. Publikacja zawiera dwadzieścia sześć relacji kobiet, które opiewają o pracy i życiu po wojnie oraz w latach 80. XX wieku. Zaproponowany wybór relacji stanowi próbę nakreślenia obrazu kobiet na Górnym Śląsku w perspektywie mijającego stulecia. Jest to niewątpliwie zbiór różnorodny pod względem tematycznym i przekrojowy z uwagi na cenzurę czasową, w ramach której kobiety opowiadają historie własne wpisujące się w wir wydarzeń ostatnich 100 lat. Publikacja polsko-niemiecka.

Cena : 40 zł

|

V tom Archiwum Historii Mówionej: LATA 80. i 90. NA GÓRNYM ŚLĄSKU

Publikacja przedstawia wspomnienia 25 osób, które dzięki zaangażowaniu się młodych ludzi i osób starszych –Świadków Czasu, wzbogaciły utrwaloną na piśmie historię Górnego Śląska. Okres, o którym traktuje niniejsza książka wciąż wydaje się wielu osobom wcale nie tak odległym czasem, dla innych, młodszych czytelników, to już zamierzchła historia. Ta wyjątkowa publikacja ukazuje czas niezwykle znaczących wydarzeń: mrocznego czasu stanu wojennego i schyłku komunizmu w Polsce, okres dążenia do wolności, głębokich przemian ustrojowych i gospodarczych i wejścia na drogę integracji ze światem zachodnim. Wraz z wolnością budziło się w tym okresie życie społeczne, skutkując powstawaniem coraz to nowych organizacji pozarządowych i ruchów obywatelskich; to również czas legalizacji działania mniejszości niemieckiej, powstania wielu organizacji zrzeszających Niemców w Polsce i rosnącej akceptacji dla tej mniejszości w społeczeństwie. Publikacja polsko-niemiecka.

Cena : 0 zł

|

IV tom Archiwum Historii Mówionej: NAUKA i PRACA

Edukacja i praca to już czwarty tom cyklu wydawniczego z serii Archiwum Historii Mówionej. Archiwum powstaje dzięki zaangażowaniu dwóch grup – młodych ludzi zainteresowanych historią i osób starszych – świadków historii, gotowych opowiedzieć o czasach minionych. Najnowsza publikacja oddaje głos dwudziestu osobom, które wspominają swoje lata szkolne i życie rodzinne zarówno przed II wojną światową, jak i po jej zakończeniu. W książce przedstawione są relacje i wspomnienia dotyczące różnych etapów edukacji – od przedszkola, zajęcia obowiązkowa i pozalekcyjne po studia uniwersyteckie. Wśród rozdziałów dotyczących pracy znajdują się opisy zajęć na gospodarstwach rolnych, w zakładach przemysłowych i usługowych bądź instytucjach. Cezury czasowe relacji sięgają od lat 30. XX wieku do współczesności. We wspomnieniach osób starszych historia ożywa na nowo, pobudzając naszą wyobraźnię i pozwalając nam na zobrazowanie codziennego życia mieszkańców dawnego Górnego Śląska. Publikowane relacje zostały też wzbogacone o przypisy, w których Czytelnik znajdzie wyjaśnienia wymienianych przez respondentów pojęć, zjawisk, nazw. Publikacja polsko-niemiecka.

Cena : 0 zł

|

III tom Archiwum Historii Mówionej: NA POWOJENNYM GÓRNYM ŚLĄSKU. WSPOMNIENIA O WYDARZENIACH Z LAT 1945-1950

„Na powojennym Górnym Śląsku. Wspomnienia o wydarzeniach z lat 1945–1950” to już trzeci tom cyklu wydawniczego z serii Archiwum Historii Mówionej. Publikacja oddaje głos tym, którzy przeżyli w tym regionie trudne i mroczne chwile swojego życia. Ukazuje tragiczne wydarzenia, jakie wielu mieszkańców Górnego Śląska dotknęły w roku 1945, wraz z wejściem na te ziemie Armii Czerwonej. Publikacja polsko-niemiecka.

Cena : 34 zł

|

II tom Archiwum Historii Mówionej: II WOJNA ŚWIATOWA WE WSPOMNIENIACH MIESZKAŃCÓW GÓRNEGO ŚLĄSKA

„II Wojna Światowa we wspomnieniach mieszkańców Górnego Śląska” to drugi tom z serii wydawniczej ukazującej się w ramach projektu Archiwum Historii Mówionej. W tym zbiorze znajdziecie Państwo poruszające relacje mieszkańców Górnego Śląska obejmujące lata 1939- 1945. Autorami relacji są mieszkańcy Górnego Śląska – przedwojennej niemieckiej rejencji opolskiej oraz przynależnego do Polski województwa śląskiego, przesiedleńcy z Kresów Wschodnich oraz pozostałych obszarów Polski. Prezentowane materiały wspomnieniowe obejmują lata 1939–1945, koncentrują się na przebiegu II wojny światowej oraz pierwszych miesiącach po jej zakończeniu. Autorzy wspomnień dzielą się z nami własnymi przeżyciami i doświadczeniami, które nierzadko są traumatyczne i pełne emocji. Większość relacji ukazuje czas wojny z perspektywy ludzi młodych, jakimi wówczas byli, co przekłada się na charakter prezentowanych wiadomości. Świadkowie historii posługiwali się dogodnym dla siebie językiem, stąd część relacji została spisana po polsku, kilka po niemiecku, nie brakuje też wypowiedzi w gwarze śląskiej. Publikowane relacje zostały też wzbogacone o przypisy, w których czytelnik znajdzie wyjaśnienia wymienianych przez respondentów pojęć, zjawisk, nazw. Publikacja polsko-niemiecka.

Cena : 34 zł

|