Medioteka

Publikacje

IV tom Archiwum Historii Mówionej: NAUKA i PRACA

Edukacja i praca to już czwarty tom cyklu wydawniczego z serii Archiwum Historii Mówionej. Archiwum powstaje dzięki zaangażowaniu dwóch grup – młodych ludzi zainteresowanych historią i osób starszych – świadków historii, gotowych opowiedzieć o czasach minionych. Najnowsza publikacja oddaje głos dwudziestu osobom, które wspominają swoje lata szkolne i życie rodzinne zarówno przed II wojną światową, jak i po jej zakończeniu. W książce przedstawione są relacje i wspomnienia dotyczące różnych etapów edukacji – od przedszkola, zajęcia obowiązkowa i pozalekcyjne po studia uniwersyteckie. Wśród rozdziałów dotyczących pracy znajdują się opisy zajęć na gospodarstwach rolnych, w zakładach przemysłowych i usługowych bądź instytucjach. Cezury czasowe relacji sięgają od lat 30. XX wieku do współczesności. We wspomnieniach osób starszych historia ożywa na nowo, pobudzając naszą wyobraźnię i pozwalając nam na zobrazowanie codziennego życia mieszkańców dawnego Górnego Śląska. Publikowane relacje zostały też wzbogacone o przypisy, w których Czytelnik znajdzie wyjaśnienia wymienianych przez respondentów pojęć, zjawisk, nazw. Publikacja polsko-niemiecka.

Cena : 0 zł

|

III tom Archiwum Historii Mówionej: NA POWOJENNYM GÓRNYM ŚLĄSKU. WSPOMNIENIA O WYDARZENIACH Z LAT 1945-1950

„Na powojennym Górnym Śląsku. Wspomnienia o wydarzeniach z lat 1945–1950” to już trzeci tom cyklu wydawniczego z serii Archiwum Historii Mówionej. Publikacja oddaje głos tym, którzy przeżyli w tym regionie trudne i mroczne chwile swojego życia. Ukazuje tragiczne wydarzenia, jakie wielu mieszkańców Górnego Śląska dotknęły w roku 1945, wraz z wejściem na te ziemie Armii Czerwonej. Publikacja polsko-niemiecka.

Cena : 34 zł

|

II tom Archiwum Historii Mówionej: II WOJNA ŚWIATOWA WE WSPOMNIENIACH MIESZKAŃCÓW GÓRNEGO ŚLĄSKA

„II Wojna Światowa we wspomnieniach mieszkańców Górnego Śląska” to drugi tom z serii wydawniczej ukazującej się w ramach projektu Archiwum Historii Mówionej. W tym zbiorze znajdziecie Państwo poruszające relacje mieszkańców Górnego Śląska obejmujące lata 1939- 1945. Autorami relacji są mieszkańcy Górnego Śląska – przedwojennej niemieckiej rejencji opolskiej oraz przynależnego do Polski województwa śląskiego, przesiedleńcy z Kresów Wschodnich oraz pozostałych obszarów Polski. Prezentowane materiały wspomnieniowe obejmują lata 1939–1945, koncentrują się na przebiegu II wojny światowej oraz pierwszych miesiącach po jej zakończeniu. Autorzy wspomnień dzielą się z nami własnymi przeżyciami i doświadczeniami, które nierzadko są traumatyczne i pełne emocji. Większość relacji ukazuje czas wojny z perspektywy ludzi młodych, jakimi wówczas byli, co przekłada się na charakter prezentowanych wiadomości. Świadkowie historii posługiwali się dogodnym dla siebie językiem, stąd część relacji została spisana po polsku, kilka po niemiecku, nie brakuje też wypowiedzi w gwarze śląskiej. Publikowane relacje zostały też wzbogacone o przypisy, w których czytelnik znajdzie wyjaśnienia wymienianych przez respondentów pojęć, zjawisk, nazw. Publikacja polsko-niemiecka.

Cena : 34 zł

|

I tom Archiwum Historii Mówionej: ZWYCZAJE I OBYCZAJE GÓRNOŚLĄSKIE. ŻYCIE RELIGIJNE

Publikacja ta jest pierwszym tomem serii wydawniczej w ramach Archiwum Historii Mówionej i stanowi zaproszenie oraz wprowadzenie do niezwykłego świata „historii mówionej”. To indywidualny rodzaj spotkania teraźniejszości z przeszłością i zderzenie wewnętrznych przeżyć oraz doświadczeń świadka z „wielką historią” nieznaną z podręczników. Wspomnienia mieszkańców regionu, których losy były dotąd nieobecne na kartach historii pozwalają zrekonstruować odmienny i bogatszy obraz przeszłości. W pierwszej części tomu zapoznają się Państwo z towarzyszącymi naszym rodzicom i dziadkom zwyczajami i obyczajami górnośląskimi. Przypominamy zwyczaje weselne oraz opowieści o świętach ważnych symbolicznie dla wspólnot lokalnych, jak dożynki czy karnawałowe wodzenie niedźwiedzia. Natomiast druga cześć publikacji poświęcona jest ciągle obecnym obrzędom religijnym Górnego Śląska, jak Boże Ciało, czy specyficzne dla naszego regionu pielgrzymki. Publikacja polsko-niemiecka.

Cena : 34 zł

|