Medioteka

Publikacje

VI tom Archiwum Historii Mówionej: Kobiety o kobietach na Górnym Śląsku

„Kobiety o kobietach na Górnym Śląsku” to już szósty tom cyklu wydawniczego z serii Archiwum Historii Mówionej. Materiał ten powstaje dzięki angażowaniu się zarówno młodych ludzi, którzy interesują się historią lokalną i osób starszych – świadków historii, którzy gotowi są opowiedzieć swoje bardzo często emocjonalne przeżycia. Inspiracją do przygotowania tego tomu stała się 100. rocznica przyznania praw wyborczych (czynnych i biernych) kobietom w Polsce i w Niemczech. Publikacja zawiera dwadzieścia sześć relacji kobiet, które opiewają o pracy i życiu po wojnie oraz w latach 80. XX wieku. Zaproponowany wybór relacji stanowi próbę nakreślenia obrazu kobiet na Górnym Śląsku w perspektywie mijającego stulecia. Jest to niewątpliwie zbiór różnorodny pod względem tematycznym i przekrojowy z uwagi na cenzurę czasową, w ramach której kobiety opowiadają historie własne wpisujące się w wir wydarzeń ostatnich 100 lat. Publikacja polsko-niemiecka.

Cena : 40 zł