Wywiady Audio

Na niemieckim Górnym Śląsku

Tematy wywiadów Na niemieckim Górnym Śląsku

Tytuł wywiadu Świadek Historii Autor wywiadu Miesce Język

Maria Motzko

Górny Śląsk

Helena Sobek

Karina Szymaniec, Anna Więckowska

Górny Śląsk

Józef Hornik

Barbara Ozimek, Monika Lorek i inni

Górny Śląsk

Erna Sobek

Gabriel Gnielka

Górny Śląsk

Helga Wycisk

Gabriel Gnielka

Górny Śląsk

Hildegarda Sowik

Górny Śląsk

Irena Morawiec

Górny Śląsk

Małgorzata Itman i Hildegarda Płachetka

Górny Śląsk

Cecylia Węsierska

Dominika Gretszla, Katarzyna Dyka

Górny Śląsk

Maria Alter

Dominika Gretszla, Katarzyna Dyka

Górny Śląsk

Emilia Kopyto

Górny Śląsk

Maria Kastner

Adam Reichel

Górny Śląsk

Erwin i Urszula Panusz

Górny Śląsk

Osoba anonimowa

Wiktoria Wanczura

Górny Śląsk

Osoba anonimowa

Wiktor Hanko

Górny Śląsk

Hubertus Pampuch

Dominik Michalczyk, Sandra Pampuch

Górny Śląsk

Jan Wons

Paweł Wons

Górny Śląsk

Maria Kopiec

Patryk Janocha

Górny Śląsk

Osoba anonimowa

Maria Reisky

Górny Śląsk

Jadwiga Reisky

Maria Reisky

Górny Śląsk