Wywiady Audio

Lata 1939–1945

Tematy wywiadów Lata 1939–1945

Tytuł wywiadu Świadek Historii Autor wywiadu Miesce Język

Marcin Langner

Marcin Langner

Górny Śląsk

Osoba anonimowa

Danuta Heinze

Górny Śląsk

Hedwig Mientus

Seweryn Grobarek

Górny Śląsk

Tadeusz Czaja

Kinga Nikonowicz

Górny Śląsk

Rosa Biallas

Adam Kubik

Górny Śląsk

Osoba anonimowa

Aleksandra Stróżyk, Martina Woś

Górny Śląsk

Antoni Klein

Rafaela Toma

Górny Śląsk

Gerard Tiszbierek

Paulina Zielinka

Górny Śląsk

Pani Anna

Magdalena Hyla, Monika Wieszała i inni

Górny Śląsk

Paweł Salwiczek

Danuta Chrzonszcz

Górny Śląsk

Paweł Salwiczek

Danuta Chrzonszcz

Górny Śląsk

Ks. Hubert Kowol

Górny Śląsk

Anna Schindzielorz

Karina Szymaniec, Anna Więckowska

Górny Śląsk

Osoba anonimowa

Górny Śląsk

Teresa Mrozek

Górny Śląsk

Józef Gretszla

Dominika Gretszla, Katarzyna Dyka

Górny Śląsk

Osoba anonimowa

Górny Śląsk

Joachim Koppa

Adam Kubik

Górny Śląsk

Rosa Biallas i Joachim Koppa

Adam Kubik

Górny Śląsk

Teodor Gorzołka

Górny Śląsk