Ze wspomnień założycielki i działaczki Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Opolu

Działalność opozycyjna młodzieży – powstanie NZS w opolskiej WSP – działalność NZS w Opolu – represje wobec działaczy opozycyjnych w stanie wojennym – akcje pomocowe podczas stanu wojennego – sprawa Katynia – udział w wyborach.

Opis

Ze wspomnień założycielki i działaczki Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Opolu

Świadek Historii| Bożena Olszewska (1958) Opole

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2010_bozena_olszewska.mp3