Wojna po wojnie

Na Śląsku przed wojną - indoktrynacja nazistowska - wybuch II wojny światowej - robotnicy przymusowi na Śląsku - służba w Wermachcie - ucieczka w niewoli jenieckiej - praca na gospodarstwie rolnym po II wojnie światowej - relacje ludności miejscowej z napływową.

Opis

Wojna po wojnie

Świadek Historii| Marcin Langner (1928) Domecko

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/langner_3.mp3