We Lwowie podczas wojny i w Opolu krótko po jej zakończeniu

Lwów podczas II wojny światowej – przesiedlenie na Śląsk – Opole krótko po wojnie – relacje między napływowymi a rodzimymi mieszkańcami Opola.

Opis

We Lwowie podczas wojny i w Opolu krótko po jej zakończeniu

Świadek Historii| Ryszard Misiak (1944) Opole

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/Ryszard_Misiak_grupa_strzelce.mp3