W klasie maturalnej podczas stanu wojennego

Wprowadzenie stanu wojennego – edukacja szkolna podczas stanu wojennego – studniówka – protesty młodzieży – internowania.

Opis

W klasie maturalnej podczas stanu wojennego

Świadek Historii| Ewa Wolnica () Zabrze

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/03_ewa_wolnica.mp3