W Buczaczu podczas II wojny światowej

Życie w Buczaczu podczas II wojny światowej – wysiedlenia Polaków na Wschód ZSRR – ataki nacjonalistów ukraińskich na Polaków.

Opis

W Buczaczu podczas II wojny światowej

Świadek Historii| Jan Gadziński (1929) Polska Nowa Wieś

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/06_cz2.mp3