Sytuacja Niemców na Górnym Śląsku w latach 80. XX w.

Wprowadzenie stanu wojennego - powstanie organizacji mniejszości niemieckiej - poczucie narodowe.

Opis

Sytuacja Niemców na Górnym Śląsku w latach 80. XX w.

Świadek Historii| Marcin Langner (1928) Domecko

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/langner_1.mp3