Refleksje na temat obchodów Milenium Chrztu Polski

Konkurencja obchodów kościelnych i państwowych – udział w uroczystościach centralnych w Częstochowie.

Opis

Refleksje na temat obchodów Milenium Chrztu Polski

Świadek Historii| Marian Filipiak (1934) Lubliniec

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/kopyto_2.mp3