Przesiedlenie do Wadochowic na Dolnym Śląsku i służba wojskowa w Polskiej Nowej Wsi koło Opola

Przesiedlenie na Śląsk – kwaterowanie przesiedleńców z miejscowymi Niemcami – służba wojskowa w jednostce w Polskiej Nowej Wsi – relacje napływowych z rodzimymi mieszkańcami – bójka pomiędzy żołnierzami z jednostki a miejscową młodzieżą w Polskiej Nowej Wsi.

Opis

Przesiedlenie do Wadochowic na Dolnym Śląsku i służba wojskowa w Polskiej Nowej Wsi koło Opola

Świadek Historii| Jan Gadziński (1929) Polska Nowa Wieś

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/06_cz1.mp3