Procesja pacholcza w parafii p.w. św. Antoniego w Syryni

Geneza Procesji Pacholczej – przebieg procesji w parafii Syrynia – procesje religijne w okolicznych parafiach.

Opis

Procesja pacholcza w parafii p.w. św. Antoniego w Syryni

Świadek Historii| Patrycja Szeliga () Syrynia

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/patrycja-szeliga.mp3