Powrót do domu

Niewola radziecka, Syberia, pobyt w Dreźnie, powrót na Śląsk.

Opis

Powrót do domu

Świadek Historii| ks. Paweł Nimptsch (1939) Koźle

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/kusze1.mp3