Pomoc partyzantom

Ojciec został wygnany wraz z rodziną z majątku, za przechowywanie sztucera pod gankiem. Rodzina mieszkała w Kozłowej Górze, potem w Czernicach. Podczas wojny w stodole wuja, u którego mieszkali w czasie wojny, spali partyzanci i żołnierze AK. Żołnierze radzieccy rekwirowali żywność i żywy inwentarz. Świadek wspomina incydent z udziałem partyzantów, pozostawili na oknie granaty. Matka kazała im je zabrać. O nadejściu obcych informował pies. Weszli czerwonoarmiści i przeszli do stodoły. Nikogo nie znaleźli.

Opis

Pomoc partyzantom

Świadek Historii| Alina Krawcewicz ()

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/09/611a254bae3bd559071ff35e04512e00.mp3