Podczas stanu wojennego służba w wojsku wcale nie była łatwa

Wprowadzenie stanu wojennego – działania wojska w stanie wojennym – sytuacja w jednostkach wojskowych – oficjalna propaganda – protesty we Wrocławiu w sierpniu 1981 r. – przepustki – opieka zdrowotna w jednostce – warunki mieszkaniowe w jednostce.

Opis

Podczas stanu wojennego służba w wojsku wcale nie była łatwa

Świadek Historii| Osoba anonimowa (1960) Stare Koźle

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2010_osoba_anonimowa_02.mp3