Niemiecka propaganda

Ludzie na terenie Prus Wschodnich (tzw. niemieckiego spichlerza) byli bardzo oszczędni. Wraz z objęciem władzy przez Adolfa Hitlera pojawiła się praca, kraj wychodził z bezrobocia. W latach 30. Prusy Wschodnie przeżywały okres prosperity, ludzie mieli pracę. Poziom życia był zadowalający. Świadek w wieku 12,5 lat zbierał wizerunki niemieckich lotników, których podobizny wkładano do paczek papierosów. W czasie wojny wyświetlano w kinach wyświetlano filmy o tematyce militarnej. Świadek pamięta jak jedna z niemieckojęzycznych wówczas gazet olsztyńskich podała informację o bitwie pod Stalingradem (i klęsce gen. Friedricha Paulusa), kontynuuje wątek pisząc o niewoli radzieckiej (ok. 100 tys. żołnierzy zostało internowanych).

Opis

Niemiecka propaganda

Świadek Historii| Otto Tuszyński ()

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/09/otton-tuszynski-porop23224324.mp3