Narodziny – wesele – zgony

Powrót ojca z robót w Niemczech po wojnie – warunki życia po wojnie – praca na gospodarstwie rolnym – rozrywki – wesele – praca na roli – zgony noworodków – braki w zaopatrzeniu po wojnie.

Opis

Narodziny – wesele – zgony

Świadek Historii| Stefania Cichanowska (1944) Tychy

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/szweda-bracia.mp3