Mniejszość niemiecka w Strzeleczkach

Początki działalności mniejszości niemieckiej – rodzaje aktywności – stan aktualny.

Opis

Mniejszość niemiecka w Strzeleczkach

Świadek Historii| Manfred Dzumla (1943) Strzeleczki

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/zwiordziony-mdziumla.mp3