Mniejszość niemiecka w gminie Dobrzeń Wielki

Początki działalności mniejszości niemieckiej – rodzaje aktywności – stan aktualny – rola i znaczenie mniejszości niemieckiej.

Opis

Mniejszość niemiecka w gminie Dobrzeń Wielki

Świadek Historii| Alojzy Kokot (1936) Dobrzeń Wielki

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/kubisfarys-kokot.mp3