Losy rodzimych Ślązaków na powojennym Śląsku

Zmiana imiona – nauka języka polskiego – kontakty z rodziną z Niemiec – niszczenie śladów niemieckości – nauka religii – dyskryminacja Ślązaków – bieda po wojnie.

Opis

Losy rodzimych Ślązaków na powojennym Śląsku

Świadek Historii| Patrycja Majewska () Siemianowice Śląskie

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/pmajewska.mp3