Kwestia pracy, gospodarki i bezpieczeństwa na powojennym Górnym Śląsku

Praca niemieckich jeńców wojennych na rzecz Sowietów.

Opis

Kwestia pracy, gospodarki i bezpieczeństwa na powojennym Górnym Śląsku

Świadek Historii| Józef Duda (1929) Chrząstowice

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/jduda.mp3