Kiedy przyszli czerwonoarmiści

Przejście żołnierzy niemieckich, wejście czerwonoarmistów, zajmowanie dobytku.

Opis

Kiedy przyszli czerwonoarmiści

Świadek Historii| Osoba anonimowa (1931) Prężyna

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/smazru.mp3