Jak to było w moim zakładzie

Stan wojenny na wsi, kontrola dokumentów, początek stanu wojennego w zakładzie, internowanie działaczy „Solidarności”.

Opis

Jak to było w moim zakładzie

Świadek Historii| Marta Zielonka i Jan Keller (1935 i 1953) Barut

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/ewaclawczyk3.mp3