Jak organizowano wesele

Organizacja wesela, pieczenie kołocza, moda ślubna, drużbowie, zwyczaje ślubne.

Opis

Jak organizowano wesele

Świadek Historii| Osoba anonimowa (1940) Dzierżysławice

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/kglombitza2.mp3