II wojna światowa w Biłce Szlacheckiej i okres powojenny w Leśnicy

Dzieciństwo i młodość we Lwowie – okupacja radziecka, następnie niemiecka Kresów Wschodnich – denuncjacja i aresztowanie – przesiedlenie z Kresów Wschodnich na Śląsk – warunki życia tuż po wojnie w Leśnicy – działalność w AK podczas wojny – skutki wysiedleń i masowych migracji.

Opis

II wojna światowa w Biłce Szlacheckiej i okres powojenny w Leśnicy

Świadek Historii| Michał Fiałkowski (1926) Strzelce Opolskie

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/2010_michal_fialkowski.mp3