Edukacja w okresie stalinowskim i praca zawodowa w latach 50. i 60.

Edukacja szkolna – represje wobec duchowieństwa – pobyt w internacie – praca podczas wakacji.

Opis

Edukacja w okresie stalinowskim i praca zawodowa w latach 50. i 60.

Świadek Historii| Teresa Czech ()

http://e-historie.pl/wp-content/uploads/2018/07/02_Teresa_Czech.mp3